חברת ניר עבודות חקלאיות בע"מ :חברת ניר עבודות חקלאיות בע"מ
אנו חברת ניר עבודות חקלאיות בע"מ השתמשנו בשירותי ובמוצרי חברת קינגסטון בע"מ לצורך בנייה רחבה של מידוף במפעלינו השונים.
הרינו להעיד כי איכות המוצר של  חברת קינגסטון והרכבתו הינם ברמה גבוהה מאוד, השירות והמענה שקיבלנו מהסוכן (קובי) היה אדיב וזמין תמיד.
חברת קינגסטון עמדה במועדי העבודה וביעדיה כפי שסוכם מראש.
חברת קינגסטון הינה מקצועית ואמינה, אנו שמחים על שיתוף הפעולה בעבר ונשמח להמשך עבודה בעתיד.                                                    
 
                                                                                     בכבוד רב,                
 
                                                                         חברת ניר עבודות חקלאיות בע"מ