קינגסטון מדפים - מדפים למחסן ומערכות אחסון מתקדמות
יצירת קשר עם קינגסטון מדפים ופתרונות אחסון

תקנון אתר

מבוא:

ברוכים הבאים לחנות המקוונת של “קינגסטון טכנולוגיות בע"מ”.

כותרות הפרקים מובאות לשם התמצאות בלבד, ואין להחשיב אותם בשום צורה בפרשנות תנאי השימוש.

תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות, יחד עם זאת הוא מיועד לכל המגדרים.

האתר הוא אתר סחר מקוון, לממכר מדפים ומוצרים שונים לבית ולעסק והוא נועד לספק אינפורמציה על המוצרים והשירותים המוצעים על ידי החנות באתר ומעמיד לרשות הגולשים באתר אפשרות לרכוש בחנות האתר.

החנות המקוונת רשאית להשתמש ב”עוגיות" (cookies), שיאוחסנו על מחשבך, על מנת לספק לך שירות מהיר וטוב יותר.

החנות המקוונת רשאית לשמור ולעשות שימוש במידע שמסרת, ו/או למוסרו לצדדים שלישיים, ללא פרטים מזהים, לשם ביצוע ניתוח סטטיסטי (לדוגמא בשביל בדיקת כמות המבקרים ופילוח הרגלי קנייה).

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן , אינך חייב/ת להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינך מסכים/ה להם, נא לא לבצע עסקאות באתר. למרות האמור, תחילת השימוש באתר מעידה על

הסכמתך ואישורך הבלתי מסויג לתנאי שימוש אלו, והאמור מהווה הוכחה כי קראת מסמך זה ואישרת אותו על ידי ביצוע פעולה.

תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב, והוראות תקנון זה יחולו על שימוש ופעולה שיעשו על ידי הגולשים באתר (להלן: “המשתמש” או "המשתמשים").

הגולשים באתר מתבקשים לקרוא את התקנון ואת תנאי השימוש על כל סעיפיהם (להלן: “התקנון”) לפני הגלישה באתר.

מודגש שהתקנון יהווה בסיס לכל מחלוקת או התדיינות משפטית או אחרת בעניין השימוש באתר.

התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד.

כל התנהלות בין הגולשים ובין האתר, צוות האתר, בעליו, (כולם יחד: ‘צוות האתר’) תהיה מוסדרת רק על פי תקנון זה בכפוף לדין.

בכל פריט באתר שמוצג מחירו בשקלים יש צורך בסיום ההזמנה להיכנס "לקופה" כדי לבצע את סגירת ההזמנה ואישורה.

התקנון יחול גם על תכנים ברשתות חברתיות שיפורסמו ע”י האתר או בכל עולם האינטרנט ו/או בדוא”ל.

האתר לא מתחייב לשמור על היסטוריית הזמנות , תיעוד רכישות באתר , היסטוריית סל קניות וכיוצא באלה, כאשר הגולש יוצא מדפי האתר ו/או ככל שההזמנה לא הושלמה כראוי.

האתר יכול לסרב לקבל הזמנה ממשתמש לפי שיקול דעתו הבלעדי ולא תהיה כל טענה למשתמש שקנייתו באתר לא התאפשרה או בוטלה

מודגש כי הנהלת האתר רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל זמן וללא כל הודעה מראש באופן זמני או לצמיתות.

המשתמש מוותר מראש על כל טענה או תביעה בדבר הפסקת פעילות האתר.

כל הסעיפים בעניין הקניין הרוחני, יעמדו בתוקפם גם לאחר סגירת האתר.

השימוש באתר:

האתר מיועד לשימוש למי שמלאו לו לפחות 18 שנה.

הנך מתבקש/ת לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות מוחלטת. שם המשתמש והסיסמא נועדו לשימוש אישי בלבד ואין להעבירו לאף גורם.

השימוש באתר מהווה הצהרה של המשתמש כי הוא איננו פסול דין והוא כשיר לביצוע פעולות משפטיות (אחרת אנא המנע משימוש באתר).

האתר יוכל לשנות את התכנים ואת השירותים בו לפי שיקול דעתו הבלעדי. גם אם לא תימסר על כך הודעה מראש.

אסור לעשות באתר פעולות בניגוד לדין או לתקנת הציבור.

החנות המקוונת רשאית להשתמש ב”עוגיות" (cookies), שיאוחסנו על מחשבך, על מנת לספק לך שירות מהיר וטוב יותר.

חל איסור על המשתמש באתר לבצע העתקה , סריקה , קידוד , אחזור אוטומטי של תכנים באתר.

חל איסור להתערב בכתובת URL של האתר , לשנות או להעתיק את קוד האתר , עיצובו או התכנים המופיעים בו.

צוות האתר רשאי למנוע מאדם מלעשות שימוש באתר לרבות ביטול או מניעת עסקה באתר בין אם ביצע פעולה אסורה וגם אם לאו. על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר.

השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. צוות האתר עושה מאמץ על מנת לוודא כי התוכן המצוי באתר נכון, שלם, מעודכן ומדויק. עם זאת יתכנו טעויות והאתר לא יישא באחריות או חבות בגין שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר.

כמובן שאסור לעשות באתר פעולות שעומדות בניגוד לדין.

שמירת מידע ואבטחתו:

הנך מתבקש/ת לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות מוחלטת. שם המשתמש והסיסמא נועדו לשימוש אישי בלבד ואין להעבירו לאף גורם.

החנות המקוונת רשאית לשמור ולעשות שימוש במידע שמסרת, ו/או למוסרו לצדדים שלישיים, ללא פרטים מזהים, לשם ביצוע ניתוח סטטיסטי (לדוגמא בשביל בדיקת כמות המבקרים ופילוח הרגלי קנייה).

החנות המקוונת רשאית להשתמש ב”עוגיות" (cookies), שיאוחסנו על מחשבך, על מנת לספק לך שירות מהיר וטוב יותר. מובהר, כי אלה לא יכילו כל מידע חסוי.

מוסכם, כי רישומי החנות המקוונת וכל המערכות המפעילות אותה, מהווים רשומה מוסדית בהתאם להגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל”א – 1971 ומהוות ראיה חלוטה לנכונות הדברים.

מובהר, כי החנות המקוונת אינה מתחייבת לכך שהשירות באתר יהיה זמין ורציף באופן מלא, בין אם מכוח תקלות ובין אם מכוח הפסקות תחזוקה יזומות. החנות המקוונת לא תישא, בין במישרין ובין בעקיפין, באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת ממך לבצע ו/או לעדכן הזמנה של מוצר באמצעות החנות המקוונת.

החנות המקוונת לא תישא בכל אחריות לפעולה שנעשתה בניגוד לחוק.

כל דברי פרסום ייעשו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.

החנות המקוונת שומרת על פרטיותך בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.

אספקת מוצרים

אספקת מוצרים על ידי שליח החברה או על ידי חברת שליחויות חיצונית תתבצע ע"פ מועד אספקת המוצר הספציפי הרשום בדף במוצר. כמובן רק לאחר אישור התשלום על ידי חברת האשראי, על פי הנ”ל.

חישוב המועדים כולל ימי עסקים בלבד (ימים א’ – ה’, לא כולל סופי שבוע וחגי ישראל).

האתר לא יישא באחריות במקרים בהם תהליך ההזמנה מולאו על ידי המשתמש פרטי משלוח שגויים, נפלו טעויות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי.

המשלוח יתבצע באמצעות חברת שליחויות ו/או חברת דואר ישראל המספקות שירותים לאתר ועל פי תקנוניהן ו/או שליח האתר. האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את האזורים אליהם ישלחו המוצרים ו/או יסופקו השירותים.

האתר לא יישא בכל אחריות במקרה של עיכוב באספקת מוצרים אשר אינו נובע ממעשיו, לרבות כאמור במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי המשתמש, במקרים הקשורים לפעילות של ספקים שונים, בעיות מלאי, או כל מקרה אחר שאינו בשליטת האתר. כמו כן האתר לא יהיה אחראי לתקלות הנובעות משירות השליחות או כל תקלה אחרת הנובעת ממחדל או מעשה של שירות השליחות, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטת האתר.

עיכוב של עד 8 ימי עסקים באספקת המוצר לא יזכה אותך בפיצויים כלשהם.

ככלל משלוח המוצרים יתבצע ממלאי הספק בהתאם למועדי האספקה המצוין בעמוד המכירה באתר. ימי האספקה ימנו החל מיום העסקים העוקב ליום קבלת אישור רכישה. עם זאת יתכנו עיכובים ומדובר בזמן משלוח משוער התלוי בזמינות בשירות השליחות.

על המזמין לדאוג להימצאות אדם מעל גיל 18 אשר באפשרותו לקבל את משלוח המוצר בכתובת שנמסרה לאספקה,
אם לא יהיה אדם שיש ביכולתו ובהרשאתו לקבל את המוצר בכתובת שנמסרה במועד האספקה שסוכם או ככל ולא יעלה בידי בעל האתר או חברת השליחויות לאתר את מקבל המשלוח, המזמין מאשר בזאת לחנות ו/או לחברת השליחות להשאיר את המוצר בסמוך לדלת הכניסה בכתובת שנמסרה, ולשלוח הודעה מתאימה על כך למזמין. ככל שהמזמין לא יאשר השארת המוצר כאמור, ההזמנה תוחזר לספק והמזמין יחויב בדמי המשלוח ובעלות ההזמנה במלואה.

ביטול עסקה

כמובן שרכישת המוצרים ו/או שירותים וביטול עסקה באתר כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.

ביטול עסקה בטרם שסופקה או נאספה, תעשה על ידי פניה טלפונית למספר 0522680680 או באמצעות טופס ‘צור קשר’ שבאתר. הבקשה תכלול את פרטי ההזמנה ואת פרטי המשתמש והסיבה לביטול העסקה. בקשות שלא בכתב או שלא מאפשרות זיהוי ודאי, לא תתקבלנה ויראו בהן כאילו לא נשלחו כלל.

למעט אם צוין אחרת בתקנון זה, משתמש שביצע הזמנה דרך האתר רשאי לבטלה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הגילוי (פרטי העסקה), לפי המאוחר מהם, ובכפוף לכך שלא נעשה שימוש במוצרים, המוצרים לא נפגמו ואריזתם לא נפתחה. אישר האתר את ביטול העסקה, המשתמש ישיב את מלוא המוצרים אשר סופקו לו במסגרת ההזמנה לכתובת העסק ויישא בכל עלויות השילוח או הוצאות השבת המוצרים. האתר ישיב למשתמש את הסכום אשר שילם, בניכוי דמי ביטול עסקה לפי העניין, תוך 10 יום מיום החזרת המוצרים.

על פי חוק הגנת הצרכן ותקנותיו לא ניתן לבטל הזמנה אשר יוצרה במיוחד לפי הזמנת המשתמש ו/או טובין פסידים ו/או כל מוצר העשוי להתכלות החל ממועד אספקתו. על כן, בקשות לביטול עסקה במוצרים המפורטים בסעיף זה, שאינן בשל פגם ו/או אי התאמה, לא תתקבלנה.

למעט אם יצוין אחרת, האתר שומר לעצמו את הזכות לגבות דמי ביטול בסך שך 100 ₪ או 5% מעלות העסקה הכוללת, לפי הנמוך מהם, ובהתאם להוראות כל דין. במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה לא ייגבו דמי ביטול.

החנות ומפעיליה שומרים את הזכות להפסיק בכל עת גם אם נשלח אישור רכישה למשתמש על פי שיקול דעתם הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל הזמנה, לרבות, בכל אחד מהמקרים כדלקמן:

במידה ויתברר שהלקוח ביצע או מבצע פעילות בלתי חוקית באתר.

במידה ונעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה, בכללו מצב בו הלקוח אינו עומד בפרעון חוב כלפי החנות.

במידה וההזמנה בוצעה ללא פרטים מדויקים / מלאים של הלקוח.

טעות לרבות טעות אנוש בפרטי המוצר, מאפייניו, מחירו וכיוצא בזה אשר הופיעו באתר.

במקרה בו מי מהמוצרים הכלולים בעסקה אינם ניתנים לאספקה; במקרה בו הזמנת המוצר נעשתה בניגוד להסכם או לתקנון או תוך פגיעה בצד שלישי.

במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, טרור או איבה,מגיפה ו/או קורונה, המונעים על פי שיקול דעת החנות ומפעיליה, לספק את המוצרים המוצעים על ידה.

הודעה על ביטול עסקה על ידי האתר תימסר למשתמש בדואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידו.

אחריות למוצרים/שרותים הנמכרים באתר

יש מוצרים ו/או שירותים במסגרת האתר (גם שליחת המוצרים) שמבוצעים על ידי קבלני משנה ו/או נותני שירותים חיצוניים ו/או ספקים ו/או יצרנים אשר האחריות לטיב השירות חלה עליהם ועליהם בלבד.

צוות האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, מעשה או מחדל שנעשה על ידם או בעקבות שימוש במוצרים הנמכרים באתר, לרבות איחורים באספקה, הבטחות שניתנו, התנהלות נותני השירותים או בכל אופן אחר. יחד עם זאת, צוות

האתר רואה לנגד עיניו את טובת הצרכן כערך עליון ועל כן יטפל ברצינות הדרושה ובאופן מקצועי בכל מקרה שיובא לתשומת ליבו עקב מעשם או מחדלם של נותני השירותים, היצרנים והספקים.

המדפים נמכרים עם אחריות למשך 5 שנים, למעט עם צוין אחרת. האחריות תינתן בהתאם לתנאים המפורטים בתעודת האחריות.

בכל מקרה, חבות חברת קינגסטון ו/או צוות האתר למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר לא תעלה על גובה הסכום ששילם ו/או היה צריך לשלם המשתמש עבור המוצר או השירות בעת הרכישה.

האחריות על עבודות המתקינים עובדי החברה או מי מטעמה יבצעו אך ורק את המשימות שצוינו בהזמנת העבודה הקשורות באופן ישיר לאספקה והתקנה של מוצרי החברה בלבד ואין הם רשאים לבצע עבודות נוספות כלל וכלל.

מכאן שלחברה לא תהיה אחריות על נזקים, ישירים או עקיפים, שביצעו עובדי החברה או מי מטעמה כולל ולא רק במשימות סבלות, הובלה, קדיחה, קיבוע ועוד

תכני האתר

הנהלת אתר זה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני בתכנים המקוריים, אשר בהם, וגם תכנים ומידע שלהנהלת האתר ישנה ההרשאה הנדרשת לשימוש בהם. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות תמונות, יישומים, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכים לאתר זה או לצד שלישי שהתיר לאתר זה לעשות בהם שימוש.

אין למשתמש כל זכות לעשות שימוש בקניינה הרוחני של הנהלת אתר זה ו/או של צדדים שלישיים. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל,

אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי שהוא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד הנהלת אתר זה. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ”ל ובסימני מסחר המופיעים באתר

מבצעי מכירות

החנות באתר שומרת לעצמה את הזכות לעשות מבצעי מכירות מידי פעם. כמובן שמחיר המוצרים והשירותים בזמן המבצע לא מחייבים את חנות האתר שלא בזמן ימי המבצעים. מבצעי המכירות מחייבים את החנות במכירה באתר בלבד.

מחירי המוצרים ו/או השירותים בחנות האתר הקובעים-הם המוצרים בזמן השלמת ההזמנה ו/או בזמן ביצוע התשלום.

הפרת התקנון

המשתמש באתר מתחייב לשפות ולפצות את בעלי האתר, עובדיו, וכל מי שמטעמם או מצד ג’ בגין הפסד , הוצאה , נזק, אבדן רווח שיגרם עקב הפרת התקנון. המשתמש ישלם את סכומי הפיצוי, מיד עם דרישתו הראשונה של האתר או מי מהגורמים לעיל. דרישת התשלום תהווה ראיה מכרעת בצורך בשיפוי ופיצוי באותו עניין.

ברירת הדין ושונות

על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל
דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל
בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב-יפו, ישראל בלבד, והדין
המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

ט.ל.ח. תקנון האתר שמור במשרדי החברה והם הסמכות הקובעת בענייני מחלוקת כזו או אחרת.

דילוג לתוכן